Nieuwjaar

Wederom

een jaar om

op terug te kijken

vol smart of liefde


Andermaal

een nieuw jaar

om te begroeten

of te vervloeken


Wat er ook komt

het zal geschieden

tegen jouw wil

of met volle instemming


Maak je niet

nodeloos ongerust

maar versaag tevens

als het moment daar is


Wees stil

in het hart

om te besluiten

wat je moet doen


Want de tijd

die je gegeven is

blijft elke seconde

kostbaar


Huil

als je niet anders kan

Rust

als je moet


Vergeef

indien je kan

Hoop

tegen alles in


Want jouw Liefde

verandert de wereld

elk moment weer

zodra jij het verwoordt

Besef dat

alleen jij

de Wereld redt

door te Zijn


Vergeet alles

alles wat je

geleerd hebt

door anderen


Herinner enkel

jouw eigen licht

dat geschapen is

in de eeuwigheid


Wees ontrouw

aan alles

wat verdort

of verstikt


Schenk jouw liefde

aan het leven

dat onbereikbaar lijkt

dat geschonden is


Maar wat je ook doet

vergeet nooit

maar dan ook nooit

jouw goddelijke impuls


Want die alleen

overwint de machteloosheid

van het leven

het leven dat zo dierbaar is


Gun dat leven

van alledag

zijn kracht

en wees aanwezig


O dierbare

wees stil

om dit wonder van leven

te aanschouwen en te doen bloeien

 

Santa Victoria van Roma 2009