Lichtinval

Nooit heb
ik willen zijn
wie ik was
Want mijn Zijn
vergat zichzelf
telkenmale

Nooit wilde
ik voelen
wie ik was
Tot ik dansde
mijn stil
verdriet
tot ik zong
mijn angsten
uit volle borst

Toen
als ene lichtflits
openbaarde het zich

Jij bent Ik
Ik ben
altijd en overal

7/1//10