De bodem

Hoeveel leegte
moet er nog volgen
voor het einde komt?

Wanneer voel ik
de houvast
van een stevige grond?

Wanneer zal het verlangen
onttoverd worden
in het werkelijke?

Hoe kan de angst
zijn weg vinden
in het onmetelijke?

Waar vindt de fantasie
de houvast
om hoop te bieden?

Kan de eeuwigheid
grond vinden
in het dagelijkse?

Is het mogelijk
om vanuit de bodem van de put
de luchgt hoog boven te ervaren?

Is er een einde
aan het vallen
door op te staan?

16 maart 2010