Abdij Sion

Twaalf studenten
bij elkaar gebracht
verplicht
en misschien gewild

Zoekend naar
antwoorden
op vele vragen
bij hen zelf

Samenkomend
in een Abdij
warmer
dan verwacht

Meegaand
op de golven
van gebed
en gesprek Rust vindend
of juist
onbegrip
en frustratie

Sprekend
met elkaar
delend
hun ervaringen

Soms
vindend
een antwoord
vaak misschien ook niet

Voelend
dat openheid
een antwoord kan zijn
op veel

Delend
gevoelens
soms heftig
soms prima

Lerend
met elkaar
dat niet alles
te begrijpen valt

Rust
die te veel
kan zijn
of juist grandioos

Leven dat
bizar overkomt
of juist
overtuigend

Verschillen
die er altijd zijn
en te herkennen
of net niet

Liefde
die zich ontplooit
in één
sprankeltje licht

God
die is
of niet
maar altijd aanwezig

Wetend
dat niet alles
te bevatten valt
schept rust

Wees jezelf
en
beluister de ander
in Jezelf

Want elk mens
zoekt liefde
en geborgenheid
tezamen misschien wel met God

30/1/10