Oneindig

Eenzaam achter de tafel
bezie ik het leven
en kom niet
tot verheven gedachten

Want al mijn grote vragen
blijven
bedekt
onder een grote laag stof

Niemand kan mij wijzen
het pad van de rechtvaardige
wannaar ik op zoek ben
tot in het oneindige

Toch zoek ik door
omdat ik weet
omdat ik wil!

Kan het zijn
zo verzucht ik zacht
dat onwetenheid
de jusite poort is?

Ik wil mij verzetten
op zoek naar iets zinnigs
en strandt in onmacht

Nooit meer
moet ik willen
vinden
het ultieme antwoord

Want verloren
gaan de winsten
van het leven

Laat mij dan maar
in het oneindige
verdriet
vinden de hoop

En gun mij
het inzicht
van het niets

9 maart 2010