Als de nacht valt
komt de angst
en verschijnt
de verscheurdheid

Ik voel me verdwaald
en verward
in het eigen lichaam
ik ken mezelf niet meer

Ik wil zoveel
steeds weer
geef me nog
één nacht en nog één

Maar de toekomst
blijft zwart
ondanks jou
ondanks alles

Want jouw trouw
liefde en steun
heffen niet op
mijn verloren eenzaamheid

Vergeef me
als ik weer ga
en vergeet
wat mij bindt

Mijn schuldgevoel
is een kwelling
die verdronken wordt
in de vergetelheid

Waarom verlaat
ik mezelf niet
definitief
tot in de eeuwigheid?

Of blijft er hoop
tegen alle logica in
een verloren gegane ziel
die zichzelf vergeeft

ongedateerd 2010