Van 2 naar 1?

Er was eens een tijd
dat je de toekomst
zelf bepaalde
in weerwil van anderen

Immers je was uniek
en autonoom
en je wist wel
wat je wilde

Toen trof je
die ander
waarin je herkende
de kracht van een mens

Nieuwsgierig
verkenden jullie elkaar
steeds weer verrast
door het eigene van die ander

Steeds duidelijker
sprak het gevoel
ja
wij willen samen verder

Bezegeld voor God
speken jullie
de wens uit
om verder te groeien

Naast elkaar
elkaar blijvend verkennen
met liefde voor de ander

Zoekend naar begrip
als je niet begrijpt
schenkend hoop
als de ander vastzit

Delend als één
maar altijd twee
even uniek
even gewild door God

Het pad gaande
dat leven heet
verbonden
tot in de dood

4 juni 2010